Vi har +12 års erfaring i algerens

Vi bruger bæredygtige kvalitetsprodukter

Vi giver landsdækkende rådgivning og service

Se vores anmeldelser på Trustpilot

HANDELSBETINGELSER FOR RENSNING AF TRÆTERRASSE

Nedenfor kan du læse virksomhedens generelle praktiske informationer og handelsbetingelser for af træ udført af Kajdis Algerens Aps.

Hvis du har spørgsmål hertil er du altid velkommen til tage kontakt på 40 94 38 71 eller info@kajdisalgerens.dk.

praktiske informationer og handelsbetingelser

1. OPMÅLERING

Ved ankomst vil Kajdis Algerens ApS foretage en grundig opmåling inden arbejdet påbegyndes. Hvis der er et større antal kvadratmeter end kunden selv har antaget, vil vi informere kunden herom og fremsætte et revideret prisoverslag, som skal bekræftes af kunden mundtligt. Det er derfor vigtigt at vi kan komme i kontakt med dig enten pr telefon eller mail, hvis ikke du er hjemme på dagen, hvor arbejdet udføres.

Hvis opmålingen passer med det estimerede antal kvadratmeter eller er mindre, vil kunden ikke blive informeret yderligere herom.

2. INDEN ARBEJDET UDFØRES, SKAL DER VÆRE STYR PÅ FØLGENDE FORHOLD

  • Vi skal have adgang til vand. Hvis det ikke er muligt at koble os på vandet udefra, skal Kajdis Algerens ApS informeres inden ankomst.
  • Tjek gerne vandtrykket. Hvis vandtrykket er svagt skal Kajdis Algerens ApS informeres inden ankomst.
  • Arealet skal være ryddet, så arbejdet kan påbegyndes ved ankomst.
  • Det skal være muligt at parkere tæt på arealet, samt vandforsyningen.

3. BETALING

Fakturaen modtages pr. mail eller med posten efter arbejdet er afsluttet.

Det fremgår på fakturaen at kunden har 8 dages betalingsfrist. Ønsker kunden at modtage fakturaen med posten pålægges der 80 kr. i administrationsgebyr, samt porto.

4. VAND

Kunden står selv for udgiften til vandforbrug i forbindelse med udførelse af arbejdet.

5. INDTRÆNGENDE VAND

Kajdis Algerens ApS fraskriver sig ansvaret for indtrængning af vand. Det er derfor vigtigt at kunden selv sikrer at der er ikke utætheder under døre, ved vinduer, kælder eller skur. Derudover skal ting der ikke tåler vand flyttes et stykke væk fra området hvor der arbejdes.

6. DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED RENSNING AF træ

Da træ er et levende materiale som arter sig forskelligt alt efter træsort samt vejrforhold, kender vi ikke det færdige resultat. Dette gælder både i forhold udseende og hvordan træet arter sig efter behandlingen. Vi kan derfor ikke garantere, at træet får den oprindelige farve tilbage.

Gennem tiden vil fliserne blive mere porøse. Vores rensning bør ikke ødelægge en flise i god stand. Hvis flisen er porøs kommer det lettere til syne efter rensningen, grundet den ikke er tilsmudset af alger mm. Og dermed kan flisernes egentlige tilstand ses.

7. TRÆET REJSER SIG

Det kan ske at træet rejser sig efter behandlingen. Det vil dog være minimalt ved hårdt træ. Hvis der er tale som relativt blødt træ, har det nemmere ved at rejse sig. Derudover kan det rejse sig, hvis træets tilstand er mørnet. Ligeledes kan træplankernes alder medvirke.

Hvis der er råd eller huller i træet, kan maskinen forudsagde større skade i dette område.

8. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler, at man efterfølgende oliere det træområde, der har modtaget behandling. Dette kan kunden selv gøre. Oliering bør tidligst finde sted ca. 14 dage efter vi har udført vores behandling. Det er vigtigt at træterrassen er tør inden oliering påbegyndes.

9. SERVICEAFTALE

VI tilbyder vi en serviceaftale, hvor vi behandler træterrassen en gang årligt med et desinficerende produkt. Denne behandlingen foregår i foråret og behandlingen minimere væksten af nye alger fremadrettet.